Zameldowanie

200,00 

Zameldowanie to opis stałego lub tymczasowego adresu zamieszkania danej osoby. Termin ten wskazuje na miasto, ulicę, numer domu i ewentualnie numer lokalu mieszkalnego, w którym dana osoba mieszka na stałe lub czasowo. Rejestracja jest konieczna dla wszystkich cudzoziemców, którzy planują pozostać w kraju dłużej niż 3 miesiące. Rejestracja w Polsce jest nie tylko pożądana, ale i konieczna. W ten sposób wykazujesz zgodność z polskim prawem. Zameldowanie to jedna z podstawowych czynności, których należy dokonać, chcąc się osiedlić w Polsce. Jeśli potrzebujesz pomocy przy formalnościach związanych z meldunkiem, nasz zespół chętnie załatwi je za Ciebie, łącznie z wizytą w urzędzie. Wystarczy, że przekażesz nam podstawowe informacje na swój temat odwiedzając nas w biurze lub online. Bez rejestracji nie będziesz mógł aplikować do żadnych organów i instytucji państwowych w Polsce, a także do banków i placówek medycznych. Rejestracja w Polsce pomoże Ci uzyskać komfortowe warunki życia w przyszłości.