Ubezpieczenie zdrowotne

100,00 

Składając dokumenty w celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemiec musi wykazać, że posiada ubezpieczenie zdrowotne lub dowód, że ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia w Polsce. Oznacza to posiadanie ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia w Polsce, czyli umożliwiającego korzystanie z usług medycznych i szpitalnych (daje prawo do skorzystania z pomocy lekarza w przychodni, a także możliwość leczenia szpitalnego), lub aktualnej polisy stwierdzającej, że ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia. Nasza firma oferuje pomoc w przygotowaniu wszelkiej potrzebnej dokumentacji na podstawie informacji, które nam dostarczysz.