Rodzina 800+

300,00 

Rodzina 800+ to jeden z najpopularniejszych programów społecznych w Polsce, w którym każdemu dziecku przysługuje dofinansowanie w wysokości 800 zł. Pod pewnymi warunkami jest on dostępny również dla cudzoziemców mieszkających w Polsce z dziećmi. Rodzina 800+ to program wsparcia demograficznego w Polsce. Każdej rodzinie przysługuje stypendium w wysokości 800 zł miesięcznie na każde dziecko. Wielu obcokrajowców może skorzystać z programu Rodzina 800+ pod pewnymi warunkami. Nasz zespół chętnie sprawdzi, czy twoja rodzina może skorzystać z tego programu, ponieważ oprócz obywateli polskich o stypendium mogą ubiegać się cudzoziemcy: osoby, które posiadają zezwolenie na pobyt w związku z wykonywaniem pracy wymagającej wysokich kwalifikacji; posiadanie zezwolenia na pobyt z prawem do pracy; posiadać numer PESEL. Jeśli zamierzasz się osiedlić w Polsce wraz z najbliższymi, nasza firma chętnie ureguluje waszą sytuację prawną w taki sposób, abyście mogli skorzystać z programu. Jeśli posiadacie już zezwolenie na pobyt, zajmiemy się przygotowaniem całej dokumentacji na podstawie informacji, które udzielicie. Dokonamy wszystkich koniecznych czynności oraz pozostaniemy w kontakcie z urzędem, abyście mogli uzyskać dofinansowanie.