Łączenie rodzin

1200,00 

Łączenie rodzin to ogólna nazwa dla wszystkich możliwych metod legalizacji członków rodziny obywatela polskiego lub cudzoziemca legalnie przebywającego na terytorium Polski. Członkowie zespołu Legal Wings zdają sobie sprawę, jak ważne jest poczucie stabilności i uregulowanej sytuacji prawnej naszych bliskich, zwłaszcza po przeprowadzce do innego kraju. Do członka rodziny może dołączyć każdy, kto legalnie przebywa w Polsce, posiada kartę pobytu lub ubiega się o nią: małżonek pozostający w oficjalnym lub nieoficjalnym „cywilnym” związku małżeńskim; dzieci rodzime, adoptowane (w tym z poprzednich małżeństw, jeśli pozostają na utrzymaniu), rodzice i opiekunowie małoletnich uchodźców zagranicznych lub osoby objęte programem ochrony dodatkowej. Niezależnie od sytuacji prawnej w jakiej znajdujesz się Ty oraz twoi bliscy, nasi prawnicy chętnie pomogą w legalizacji waszego pobytu. Podobnie, jak przy legalizacji pobytu pojedynczych osób, nasza pomoc rozpoczyna się od konsultacji, podczas której ustalamy, w jakiej sytuacji prawnej jesteście. Równocześnie przedstawiamy listę dokumentów, która jest wymagana dla poszczególnych członków rodziny i dokładnie tłumaczymy procedurę. Na podstawie informacji, których udzielicie na swój temat w trakcie spotkania w biurze lub online, prawnicy stworzą podstawowe wymagane dokumenty. W trakcie oczekiwania na wyznaczenie terminu wizyty w urzędzie, waszym zadaniem będzie skompletowanie wskazanych przez nas dokumentów, które w razie potrzeby chętnie sprawdzimy. W międzyczasie jesteśmy zawsze gotowi udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania i rozwiać wątpliwości, które mogą się pojawić. Podczas wizyty w urzędzie mającej na celu złożyć dokumenty również będzie Wam towarzyszyć jeden z członków naszego zespołu, więc znajomość języka polskiego nie jest wymagana. Zdajemy sobie sprawę, że w trakcie procesu mogą zajść różne zmiany w waszym zyciu, jednak nie musicie martwić się o aktualizację dokumentów dostarczonych do urzędu, ponieważ w razie potrzeby Legal Wing zrobi to w waszym imieniu. Od początku procesu aż do jego końca, za który uznajemy odbiór karty pobytu oraz decyzji, prawnicy Legal Wings są zaangażowani i reagują na wszystkie wasze sugestie. Jeśli będziecie potrzebowali pomocy przy ostatniej wizycie w urzędzie, podczas której urzędnik wyda Wam kartę, jeden z członków naszego zespołu również będzie obecny.